Mediamaffia;

 

Geert op kop dankzij prullevisie en gezond verstand krant.

 

Dat de Telegraaf achter Geert Wilders staat is te voorzien. Een spreekbuis voor het grootkapitaal moet nu eenmaal zijn onderbuik koesteren en het bij oneliners en halve waarheden houden om niet door de mand te vallen.

De directeur en paradijsvogel van deze club heeft hetzelfde slim soort domheid als Wilders. In plaats van in te gaan op de complexiteit van de samenleving en haar daarmee recht te doen, creëert deze vogel met oneliners een vijand die de oorzaak is van alles wat er fout is in de wereld. Verdeel de wereld in goed en in kwaad, in links en in rechts en voila; de aandacht en daarmee de macht van ontevreden mensen stroomt naar je toe.

Toch is niet ons Geert het probleem, ook Boer Koekoek mocht zeggen wat hij vond.

Bedreiging voor onze vrije samenleving is de verregaande debilisering van volk en vaderland. Dertig jaar lang afbraak en bezuiniging in het onderwijs. Hele generaties Nederlanders die opgroeien met als kompas reclamecultuur en tv pulp, dat is vragen om ellende.

Natuurlijk is er nog steeds een welopgevoede elite badend in een overdaad aan educatie en vorming. Maar het volk moet het tijdens de mbo studie doen met een uurtje burgerschap en de paar kruimels wijsheid van de moedige docent die in plaats van zijn boekhouding op orde te brengen de gaatjes in zijn rooster vult met vorming. Na de mbo opleiding is er geen vormingscentrum of jongerenvereniging meer, de ontwikkeling naar je adolescentie? Je zoekt het maar uit!. Tv en internet zou de plek moeten zijn waar die verdere ontwikkeling centraal staat.

Maar net zo als geld verdienen de norm is in het bankwezen zijn kijkcijfers de norm in Medialand. Bankwezen en media zijn belangrijke collectieve voorzieningen. Banken horen te zorgen voor duurzame economische ontwikkeling en financiële stabiliteit in de wereld. De taak van media is opvoeden en de overdracht van ons cultuur erfgoed. Opvoeden daar waar de oude zuilen, marktwerking en politiek het laten afweten. Opvoeden daar waar de samenleving ingewikkelder is dan ooit. Je weg vinden in alles wat mogelijk is vraagt een ruim begrip van allerhande verschijnselen en goede communicatieve vaardigheden.

Het is de hoogste tijd voor verandering. Medialand wordt overheerst door emo-tv en sensatiezucht. Media legt geen primair belang bij het stimuleren van verandering maar verliest zichzelf in zijn hang naar aandacht. Alles is beter dan weggezapt worden nietwaar?

Tegen de griep halen we een griepprik of we nemen een vitamine pilletje in de wintermaanden. Dat is goed voor onze weerstand. Tegen media dwaasheid helpt vooral wijsheid, maar ja kom daar maar eens om. Als we nu eens elk jaar een week lang alleen educatieve programma's uitzenden op alle tv zenders. Op youtube en facebook alle onzin een week op zwart. Een week lang heldere programma's, met thema's als macht, beïnvloeding, onderdrukking, de werking van reclame, journalistiek en amusement. Dat zou goed zijn voor onze weerstand tegen stompzinnigheid.